Hoạt động bên ngoài

Đại diện công ty NANO tham gia buổi toạ đàm về phát triển nguồn nhân lực

Đại diện công ty NANO tham gia buổi toạ đàm về phát triển nguồn nhân lực

Sáng ngày 18/12/2013,  Đại diện công ty NANO đã tham gia buổi toạ đàm về phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Kim Đô