Hoạt động bên ngoài

Đại diện công ty NANO tham dự chương trình từ thiện đầu xuân

Đại diện công ty NANO tham dự chương trình từ thiện đầu xuân

Nhân dịp đầu xuân , nhằm chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới được đầy đủ và ấm áp hơn. Đại diện  công ty NANO đã tham dự chương trình từ thiện chăm lo tết cho bà con nghèo của Ban Công Tác Xã Hội – BTBA