Hoạt động bên ngoài

Đại diện Công ty NANO cùng Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh đi thăm và chúcTết Doanh nghiệp Hội viên

Đại diện Công ty NANO cùng Hội Doanh Nghiệp quận Bình Thạnh đi thăm và chúcTết Doanh nghiệp Hội viên

Đầu năm 2015,  đại diện công ty cổ phần NANO kiêm Uỷ viên ban chấp hành – Trưởng ban khiểm soát và Hội doanh nhân quận Bình Thạnh đa đi thăm và chúc Tết Doanh nghiệp Hội viên vốn là 1 trong những hoạt động xuất hành đầu năm của Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh hàng năm. Đoàn Ban chấp hành Hội đã tổ chức 2 Đoàn đi thăm và chúc Tết 8 Doanh nghiệp Hội viên.