Hoạt động bên ngoài

Nhân viên công ty NANO tham gia Chương trình “Khám Bệnh và Phát Quà + Thuốc tại BV Củ Chi”

Nhân viên công ty NANO tham gia Chương trình “Khám Bệnh và Phát Quà + Thuốc tại BV Củ Chi”