Hoạt động bên ngoài

Đại diện công ty NANO tham gia chương trình tặng quà và khám bệnh cho phụ nữ thu nhập thấp ở Chợ Lách Bến Tre

Đại diện công ty NANO tham gia chương trình tặng quà và khám bệnh cho phụ nữ thu nhập thấp ở Chợ Lách Bến Tre

Ngày 24/8, đại diện Công ty cổ phần NANO đã tham gia Đoàn tặng quà và khám tầm soát ung thư phụ khoa cho các phụ nữ có thu nhập thấp ở Chợ Lách, Bến Tre.