Tin tức công nghệ

Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất?

Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất? Tôi đã trườn bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu  tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước. Tôi đã là một chuyên […]