Hoạt động nội bộ

Hình ảnh và video Nhân viên công ty NANO sinh hoạt tại Hồ Tràm – Vũng Tàu

Hình ảnh và video Nhân viên công ty NANO sinh hoạt tại Hồ Tràm – Vũng Tàu

             Video: Nano Teambuiding Hồ Tràm 26.10.2014 Renew