Hoạt động bên ngoài

Đại diện NANO tham gia chương trình “Doanh nhân Sài Gòn mang lại ánh sáng cho người nghèo” ở Long An

Đại diện NANO tham gia chương trình “Doanh nhân Sài Gòn mang lại ánh sáng cho người nghèo” ở Long An

Ngày 14/12/2012, Đại diện công ty cổ phần NANO đã tham gia chương trình “Doanh nhân Sài Gòn mang lại ánh sáng cho người nghèo”. Ông phát biểu “Chúng tôi hạnh phúc khi góp phần đem lại hạnh phúc và niềm vui cho bà con Long An hôm nay”