Hoạt động bên ngoài

Đại diện công ty NANO tham gia “Ngày hội kết nối giao thương của CLB Doanh Nhân Sài Gòn”

Đại diện công ty NANO tham gia “Ngày hội kết nối giao thương của CLB Doanh Nhân Sài Gòn”

Ngày 21/7/2012, Đại diện công ty NANO đã tham gia “Ngày hội kết nối giao thương của CLB Doanh Nhân Sài Gòn” tại Grand Palace.