Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Trung tâm báo trộm SP6000

Trung tâm báo trộm thông minh SP6000 tích hợp điều khiển điện, hỗ trợ điều khiển từ xa, dễ dàng nâng cấp và cài được nhiều số điện thoại báo động…

+ Trung tâm báo trộm 8 Vùng (16 vùng kép)
+ Mở rộng tới 32 vùng, 15 bàn Phím
+ 32 mã số, bộ nhớ 256 dữ kiện

Trung tâm báo trộm SP6000 – Báo trộm Spectra

Chi tiết:

– Trung tâm báo trộm 8 Vùng (16 vùng kép )
– Mở rộng tới 32 vùng, 15 bàn Phím
– 32 mã số, bộ nhớ 256 dữ kiện

Thông số:

8 vùng (16 vùng kép), mở rộng 32 vùng
Hỗ trợ chế độ StayD
Tích hợp tính năng điều khiển điện, máy lạnh thông qua modul IP150 (internet modul)
Mở rộng đến 16PGMs (rơlay)
Hỗ trợ PCS Series, IP150 Internet Modul, VDMP3 Plug-in (quay số bằng giọng nói)
Hỗ trợ điều khiển từ xa REM3 với RTX3 v1.31 hoặc cao hơn (ngoại trừ SP4000 )
Hỗ trợ ứng dụng iParadox
Trong lĩnh vực phần mềm, nâng cấp thông qua một 307USB
– Winload cho SP5500/SP6000/SP7000
– InField Firmware ,  Phần mềm nâng cấp cho SP4000/SP65 .
Nhiều số điện thoại: 3 trạm giám sát, 5 để quay số cá nhân và 1 báo cáo máy nhắn tin (SP65: qua PCS250 chỉ – báo cáo GSM)
Cấp bằng sáng chế 2 bộ ghép quang – trình quay số đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp – Bằng sáng chế Hoa Kỳ 5.751.803, RE39406 (N / A với SP65 )
Tự động tính năng Daylight Savings Time
Nút reset hệ thống (reset mặc định của nhà sản xuất)

Kết nối trực tiếp vào độ truyền lên 9.6K
– Winload cho SP5500/SP6000/SP7000
– Babyware cho SP4000/SP65
256 sự kiện đệm

Bao gồm: 1 Trung tâm Sp6000 x Dây nối

Phần mềm và tài liệu:

Hướng dẫn sử dụng SP6000
Hướng dẫn lập trình SP6000

Danh mục sản phẩm