Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Chi tiết:

REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY
– Tần số hoạt động: 433,92MHz
– Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
– Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
– Dòng tĩn:h ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 10mA
Kết nối với các trung tâm: KS-258B2, KS-269C, KS-858E, KS-899, KS-899GSM

Danh mục sản phẩm