Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Tổng đài Panasonic

TỔNG ĐÀI 3 TRUNG KẾ VÀ 8 MÁY NHÁNH (HỆ NẦNG CẤP ĐƯỢC 8 TRUNG KẾ VÀ 24 MÁY NHÁNH), TÍCH HỢP SẴN CARD DISA (LỜI CHÀO TỰ ĐỘNG)

Mã: Tổng Đài Panasonic KX-TES824 Danh mục:

Chi tiết:

Theo catalog kèm theo


Danh mục sản phẩm