Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Thiết bị xử lý trung tâm

Mã: SH - HAP Danh mục:

Chi tiết:

Điều khiển và kiểm soát toàn bộ các thiết bị trong hệ thống SmartHome. Có khả năng quản lý và điều khiển tới 500 thiết bị trong nhà.

Quý khách có thể vào  đây để xem thêm danh sách thiết bị