Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KS-12B

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MODEL: KS-12B

* Sử dụng cho báo trộm Picotech & Karassn

REMOTE RỜI LẮP THÊM CHO CÁC BỘ BÁO ĐỘNG

– Tần số hoạt động: 433,92MHz
– Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
– Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
– Dòng tĩnh ≤ 5µA, dòng hoạt động ≤ 10mA
– Kết nối với các tủ báo động Picotech & Karassn

Danh mục sản phẩm