Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Điều khiển xuyên tường

Điều khiển 4 thiết bị bằng sóng vô tuyến.

SKU: K925B Category:

Chi tiết:

four step remote controller.
Remote and manual control modes.
Packing:Suction Plastic.
Dimension Of Packages :39×33×29.
Gross Weight:9.5.
No. Of Packages:32.


Danh mục sản phẩm