Catolog Báo trộm Picotech PCA-8781 và PCA-8789GSM NEW 2014

Catolog Báo trộm Picotech PCA-8781 và PCA-8789GSM NEW 2014

Công ty CP NANO xin giới thiệu 2 sản phẩm báo trộm mới thương hiệu Picotech.

Clip giới thiệu Báo Trộm PCA-8789GSM

Phần 1

Phần 2

Báo trộm Trung Tâm PCA-8781
Báo Động GSM PCA-8789GSM