Hotline: 090 28 28 961 - 0903 608 516

Bộ nguồn tập trung cho camera

Danh mục:

Chi tiết:

Bộ nguồn tập trung cho camera có đồng hồ điện tử hiển thị Điện thế & Dòng điện. 20 Ampe. Có thể chỉnh tăng lên 15V khi đi dây xa.

PC-12APW Dùng cho 18 – 24 camera
Có quạt giải nhiệt và đồng hồ điện tử hiễn thị nguồn, dòng… và điều chỉnh từ 10 – 15V / 20 Amp.


Danh mục sản phẩm